Düzgün Havalandırma Koşulları

Havalandırmanın düzgünce gerçekleştiğinin anlaşılması için bazı şartların sorunsuzca sağlanmış olması gerekir. Bu şartları şöyle sıralayabiliriz;
Havalandırma yapılacak ortama gerekli taze hava girişi tam olarak sağlanmalarıdır. Ortamda rahatsızlık verecek boyutlarda bir hava akımı (cereyan) olmamalıdır. Havalandırma sistemi ortam havasını üniform bir şekilde dağıtıp aynı şekilde toplayabilmelidir. Sistem sessiz bir şekilde çalışmalıdır. Çalışırken rahatsızlık yaratmamalıdır.
Bu şartların tam olarak gerçekleştiğini görmek havalandırmanın tam anlamı ile sağlandığı anlamına gelir. Ortama uygun sistem kurulmuş ve hesaplar doğru yapılmıştır. Sistemin havalandırma borusu gibi elemanları tam olarak monte edilmiş ve uygun malzeme kullanılmış demektir. Her şeyin doğru yapılaması durumunda yukarıda sıraladığımız şartlar oluşur. Ortam havalandırması mükemmel bir şekilde yapılmıştır. Temiz hava bu borular vasıtası ile ortama aktarılır ve kirli hava aynı yol ile ortamdan atılır.